Spoed? Bel 0318 724 901

Betalingsvoorwaarden

Betaling dient plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien u in gebreke blijft, zijn wij genoodzaakt het deurwaarderskantoor in te schakelen. De betalingsvoorwaarden, zoals vastgesteld door de KNOV, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht d.d. 21 juni 1996, onder nummer 165/1996 is van toepassing. U kunt de betalingsvoorwaarden aanvragen bij ons.